Vinderslev Børnegård

Vinderslev Børnegård er en kommunal børnehave med et børnetal på mellem 35 - 50 børn. Børnehaven er indrettet i en tidligere landbrugsejendom, som ligger i udkanten af byen. Stedet har et hjemligt og indbydende præg, som får de fleste til at føle sig velkommen.

Søger I et trygt og godt nærmiljø er Vinderslev og børnehaven en oplagt mulighed.

Børnehavens fysiske omgivelser er unikke. Vi er placeret med et stort ude areal omkring os, som inspirerer både voksne og børn til leg og bevægelse. Vi har kaniner og høns samt egen køkkenhave, boldbane og bålplads.

Udeliv er centralt i børnehavens virke. Vi inspirerer hinanden og vores omgivelser og vi udvikler os hele tiden, så vi er nytænkende og på forkant fagligt, organisatorisk og socialt.

Børnenes tid i Vinderslev har afgørende betydning for deres fremtid som verdensborgere og hele mennesker. Derfor er børnehaven præget af livsbekræftende engagement, initiativ og med fokus på børnenes læring.

I er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om børnehaven eller komme på besøg.

Læs mere om Vinderslev

I Vinderslev børnehave lægger vi stor vægt på at børnene får en god og tryg start bl.a. ved at de får god tid til at lære de voksne, de andre børn og omgivelserne at kende. Vi har et tæt samarbejde med dagplejen. De kommunale dagplejere kommer i børnehaven den sidste fredag i hver måned, hvor de afholder heldags legestue. Derudover kommer de private dagplejere også på besøg i børnehaven.

Vi ved at tryghed danner basis for, at barnet får en god og tryg hverdag i børnehaven. Derfor vil vi rigtig gerne at barnet og dets forældre kommer på besøg flere gange inden barnet skal starte. Ved besøget får I en rundvisning og vi får et indtryk af jeres barn. Det er meget individuelt, hvilke muligheder forældre har for indkøring af deres barn. Vi aftaler og planlægger sammen hvordan indkøringen skal foregå for netop jeres barn.

Inden jeres barn skal starte i børnehave tilbyder vi jer et overleveringsmøde hos jeres barns dagplejer hvis det af dagplejeren vurderes nødvendig. Her snakker vi om barnets trivsel og vi hjælper hinanden med at skabe den bedste overgang fra et dagtilbud til et andet.

Det er vigtigt for os med et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor der er en åben dialog omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring.

Børnene i børnehaven er delt i tre børnegrupper:

Vores mindste børn er i mejse- eller solsortegruppen og vores ældste børn er i flagermusgruppen. Begge grupper befinder sig i det samme hus, men primært på hver deres etage. Vi er meget bevidste om at følge barnets spor hvilket giver børnene mulighed for at lege på tværs af alder og gruppe.

 

Børnegrupper - 854x480

Billeder
Børnehuset vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige ture, aktiviteter eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se på jeres smartphone/PC. Billederne bliver slettet efter 30 dage.

Beskeder
Der kan skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument. Har vi brug for at kontakte jer i løbet af dagen sender vi SMS-besked eller ringer. Vi benytter SMS-beskeder i de tilfælde, hvor der ikke indgår følsomme personoplysninger.


Arrangementer

Børnehuset vil i løbet af året have forskellige arrangementer og traditioner. I nogle tilfælde er det kun for børn og det pædagogiske personale og i andre tilfælde er I forældre/bedsteforældre også inviteret. I vil løbende blive orienteret om arrangementerne.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, markerer vi det i børnehuset.

Vi pynter op med flag og synger fødselsdagssang. Vi fejrer barnet, når vi holder samling og der må gerne medbringes frugt, kage, boller eller lignende til uddeling.

Hvis barnet ønsker at blive fejret hjemme foregår det i privat regi. Deles der invitationer rundt til privat fødselsdag i institutionen, skal det være til hele stuen eller til alle drengene eller til alle pigerne på stuen/gruppen.

Vi vil gerne opfordre til, at I begrænser traktementet, så børnene ikke får for meget sukker.

Sygdom

Vi modtager ikke syge børn i børnehuset.

Et barn er sygt, når det er sløjt og ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter, f.eks. at være med på tur eller på legepladsen.

Vi giver kun lægeordineret medicin til børn med kroniske lidelser og efter personlig instruktion af medarbejderne.

Vi vil gerne have besked, hvis jeres barn er sygt, dels så vi kan planlægge efter det og dels så vi kan sætte en seddel op, hvis barnet fejler noget, som kan være af interesse for andre forældre - f.eks. smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsens folder omkring smitsomme sygedomme hos børn og unge.

Silkeborg Kommunes folder omkring LUS.

Vores komme/gå system.

Tjek ind/ud

Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touch skærm, der hænger ved indgangen, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen. Forældre kan via smartphone eller PC melde deres barnet fri/syg, læse beskeder og se billeder.

Kontaktoplysninger:

Første gang i logger på systemet hjemmefra skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i Aula (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer. (vores iPhones er koblet sammen med Aula-registreringen).

Billeder:

I Vinderslev Børnegård vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige aktiviteter, ture eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se både på Aula-skærmen i institutionen og på jeres smartphone/PC. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at videreformidle/offentliggøre billeder fra børnehaven på sociale medier og lign.

Beskeder:

Personalet har mulighed for at sende korte beskeder, skrive et opslag eller tilføje et dokument på Aula, som bliver vist når I tjekker ind/ud. Forældre skal fortsat benytte sig af sms hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for at sikre at beskederne når frem til den rette modtager. Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:

Første gang I bruger Aula hjemmefra skal I logge på aula.dk med jeres NemID. Få Aula på din smartphone ved at oprette smartphone login og installere Aula forældre-app.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Kostpolitik for Vinderslev Børnegård.

Mad har stor betydning for børns trivsel og læring, og mange af vores børn indtager halvdelen af deres daglige mad i institutionen, så derfor prioriteres kosten højt.

Børnehuset vil gerne være med til at skabe gode rammer for måltidet, samt medvirke til grundlæggende gode og ernæringsrigtige spisevaner.

Det betyder blandt andet at, det pædagogiske personale spiser sammen med børnene, og er behjælpelig med at vække nysgerrighed og mad-mod. Vi støtter op om god bordskik, hvor børnene lærer at sende videre, spise med kniv og gaffel og øve sig i selv at smøre sin mad.

Økologi

Vi følger regeringens og Silkeborg kommunes mål om at være økologiske i det omfang økonomien tillader, og Vinderslev Børnegård har det økologiske spisemærke i sølv, hvilket vil sige, at vores økologi % skal ligge mellem 60 og 90 %. Vores ambitiøse mål er at have en økoprocent over 80 %

Den kostansvarlige har ansvaret for den del.

Allergi

Børn med lægedokumenteret allergi eller sygdom vil blive forsøgt håndteret i samarbejde med forældrene.

Allergener i maden kan dokumenteres ved henvendelse i køkkenet.

Kostpolitik

 1. Vi sparer på sukkeret og erstatter i en del tilfælde sukkeret med æbler, -Stevia eller honning
 2. Vi sparer på saltet, så børnene vendes til et lavere saltforbrug
 3. Vi sparer på de mættede fedtstoffer, og benytter overvejende plantefedtstof samt olier
 4. Vi drikker vand til måltiderne
 5. Vi spiser fuldkornsbrød og – pasta
 6. Vi spiser varieret, med årstidens frugt og grøntsager

Der tilbydes i løbet af dagen

Hvis barnet har behov for at spise morgenmad i børnehaven skal dette medbringes hjemmefra. Kommer barnet efter kl 7.30 forventes det at barnet har spist morgenmad.

Formiddagsmad+ samling Kl. 9.00

 • Groft brød med pålæg
 • Knækbrød
 • Gnavegrønt eller frugt

Frokostmåltid kl. 11. (Madplan hænger i garderobe)

Rugbrød med:

 • Makrel, -torskerogn, -laksepate`
 • banan, - rosiner, - æbler
 • æg, - leverpostej, samt kødpålæg

Små lune retter + Grød-dage.

Forskellige supper

Middagsretter med kartofler, -ris eller pasta.

Fingergrønt eller salat + syltede grøntsager

Eftermiddagsmåltid kl. 14.

 • Hjemmebagt brød, - knækbrød eller grove kiks.
 • Frugtgrød
 • Frisk frugt eller grønt, som forældrene selv medbringer

Børn i køkkenet

Børnene hjælper til i køkkenet på skift i det omfang det kan lade sig gøre. De lærer de gældende hygiejneregler at kende. De har altid forklæde på, og de får lov til at hjælpe ved mad-produktionen, under opsyn. De tilegner sig viden om håndtering af køkkenredskaber.

De lærer at håndtere madvarer og rette an på tallerkener.

agurk

Vi har et rigtig godt samarbejde med dagplejen i Vinderslev og vi ønsker de bedste overgange for børnene. Fra 1. august 2017 har vi startet gæstehus op i børnehaven. Det betyder, at når dagplejerne holder fri, ferie eller er på kursus har børnene mulighed for at blive passet i børnehaven og indgå i vores dagligdag. Det skaber tryghed for jer forældre og ikke mindst for børnene når de skal starte i børnehaven.

Læs folder om gæsteordningen

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Vinderslev.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn