Vinderslev Børnegård

Vinderslev Børnegård er en kommunal børnehave med et børnetal på mellem 35 - 50 børn. Børnehaven er indrettet i en tidligere landbrugsejendom, som ligger i udkanten af byen. Stedet har et hjemligt og indbydende præg, som får de fleste til at føle sig velkommen.

Søger I et trygt og godt nærmiljø er Vinderslev og børnehaven en oplagt mulighed.

Børnehavens fysiske omgivelser er unikke. Vi er placeret med et stort ude areal omkring os, som inspirerer både voksne og børn til leg og bevægelse. Vi har kaniner og høns samt egen køkkenhave, boldbane og bålplads.

Udeliv er centralt i børnehavens virke. Vi inspirerer hinanden og vores omgivelser og vi udvikler os hele tiden, så vi er nytænkende og på forkant fagligt, organisatorisk og socialt.

Børnenes tid i Vinderslev har afgørende betydning for deres fremtid som verdensborgere og hele mennesker. Derfor er børnehaven præget af livsbekræftende engagement, initiativ og med fokus på børnenes læring.

I er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om børnehaven eller komme på besøg.

Læs mere om Vinderslev

I Vinderslev børnehave lægger vi stor vægt på at børnene får en god og tryg start bl.a ved at de får god tid til at lære de voksne, de andre børn og omgivelserne at kende. Vi har et tæt samarbejde med dagplejen. De kommunale dagplejere kommer i børnehaven den sidste fredag i hver måned, hvor de afholder heldags legestue. Derudover kommer de private dagplejere også på besøg i børnehaven.

Vi ved at tryghed danner basis for, at barnet får en god og tryg hverdag i børnehaven. Derfor vil vi rigtig gerne at barnet og dets forældre kommer på besøg flere gange inden barnet skal starte. Ved besøget får I en rundvisning og vi får et indtryk af jeres barn. Det er meget individuelt, hvilke muligheder forældre har for indkøring af deres barn. Vi aftaler og planlægger sammen hvordan indkøringen skal foregå for netop jeres barn.

Inden jeres barn skal starte i børnehaven tilbyder vi jer et overleveringsmøde hos jeres barns dagplejer. Her snakker vi om barnets trivsel og vi hjælper hinanden med at skabe den bedste overgang fra et dagtilbud til et andet.

Det er vigtigt for os med et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor der er en åben dialog omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring.

Vinderslev Børnegård er en institution med personale der tilstræber at være synlige og nærværende i børnenes hverdag.

At børnene føler anerkendelse for den de er, da det er vigtigt for at opbygge tilliden til sig selv og få en god selvværdsfølelse.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov og vi anerkender at mennesker er forskellige, og ser det som en ressource vi har brug for i fællesskabet.

Vi er i vores daglige arbejde bevidste om, at åbenhed, tillid og respekt imellem personale og forældre er bærende elementer i forsøget på at skabe helhed i det enkelte barns liv.

Vi børnegården har vi gjort os følgende tanker om vore intentioner for det pædagogiske arbejde.

Vi vil gerne

 • Styrke og udvikle børnenes relationer til andre børn og voksne, styrke og udvikle deres sproglige kompetencer samt fremme deres sanselige og kroplige læreprocesser

  Skabe rammerne i en institution der giver plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i huset i tæt samarbejde med nærværende voksne

 • At der serveres et måltid i høj kulinarisk kvalitet og at det sociale samvær i selve måltidet prioriteres som et vigtigt læringsrum

 • At vores børnehave er en arbejdsplads præget af høj social kapital, hvor samarbejde, tillid og retfærdighed prioriteres højt i personalegruppen.

 • At vi i vores daglige arbejde er bevidst om organiserede og uorganiserede læringsrum og hvilken rolle personalet har i de forskellige situationer. Vi vægter nærvær og aktiviteter i små grupper meget højt

Vi er meget optaget af læringsbegrebet, da læring handler om, at pædagogerne er med til at udvikle færdigheder og kundskaber hos børn. Både gennem planlagte forløb og ved at skabe rammerne for den uformelle læring. Læring knytter sig til flere forståelser, f.eks. kognitiv, social og kropslig læring. Læring sker altid i en kontekst.

Når vi skaber rammer for børns læreprocesser gør vi det ud fra viden om hvilke aktiviteter, lege, samværsformer, der er alderssvarende og til viden om børns fysiske og mentale udvikling samt kendskab til det enkelte barns udviklingszone. Vi er bevidste om at vi har stor betydning for, hvad børn har mulighed for at lære og hvordan de bearbejder det lærte. At der også skabes både fysiske og mentale rum for at læreprocesser kan indlejres i den enkelte – udvikling kræver mentale pauser i hverdagen. Som f.eks. når vi laver perleplader i børnehaven, så slapper vi lidt af og snakker stille og roligt med hinanden. Det betyder at pædagogerne ikke alene har opmærksomhed på, hvad der læres i det organiserede rum, men også hvilken læring der ligger i børnehavens uorganiserede rum i forhold til kultur, strukturer, regler og samværsformer.

Hvad skal medbringes:

 • Skiftetøj – strømper, undertøj, bukser, bluser
 • Termotøj
 • Regntøj
 • Støvler
 • Flyverdragt

Både for jeres og vores skyld vil vi gerne have, at I skriver navn i børnenes tøj. I skal hjælpe os med at holde orden i garderoben. Hver fredag bedes I tømme garderoben, så de kan blive rengjort.

Forældresamtaler:

Efter ca. 3 måneder i børnehaven afholdes der en samtale, hvor der vil der være fokus på barnets opstart og trivsel. Derudover afholder vi samtaler i forbindelse med vi vurderer børnene ud fra samarbejdsmodellen. Vi vægter forældresamarbejde meget højt, da vi kun kan løse eventuelle udfordringer med barnet hvis vi hjælpes ad.

Derudover afholder vi en samtale inden barnet skal starte i skole.

I kan altid komme til os, hvis I har brug for en samtale.

Sygdom:

Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. Som hovedregel skal børnene kunne klare en almindelig dag. I tilfælde af uheld i børnehaven kontakter vi altid forældrene.

Vi forholder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til medicingivning.

Overordnet er det ledelsen i dagtilbud som sikrer, at personalet er i stand til at varetage medicingivning.

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet udenfor det tidsrum, hvor børnene er i dagtilbud.

Det anbefales til enhver tid at forældre orienterer personalet i dagtilbud om særlige forhold som måtte gælde for det enkelte barn.

Holder barnet fri:

Vi vil gerne vide besked hvis jeres barn af en eller anden grund ikke kommer i børnehave. I er velkomne til at ringe til os eller melde fravær via DayCare.

Legetøj:

Vi har legetøjsdag den første fredag i hver måned, hvor børnene gerne må have deres eget legetøj med. Vær opmærksom på, at andre børn også leger med det medbragte legetøj. Det er jer som forældre og ikke personalet der har ansvaret for legetøjet.

Cykeldage:

Den første mandag i hver måned må børnene medbringe deres egen cykel. I skal selv sørge for, at have en cykelhjelm med hjemmefra. Vi har et stort udenoms areal der giver børnene mulighed for at øve sig og udfordre motorikken.

Fødselsdage:

Fødselsdagsbarnet fejres på selve dagen med sang. Når de bliver 4 år, får de en lille gave fra børnehaven. Børnene må ikke medbringe slik, kage, is eller frugt.

Sidste onsdag i hver måned holder vi desuden fælles fødselsdagsfest for alle måneds fødselsdagsbørn. Børnene aftaler med vores køkkendame en to retters menu og et tema for festen. Vi vil rigtig gerne, at I som forældre deltager i madlavningen og spisningen sammen med jeres fødselsdagsbarn. Det giver jer også en mulighed for at lære andre forældre at kende.

Resten af huset laver pynt der passer til temaet. På den måde bidrager alle børn til festen og fællesskabet.

Ferielukning:

Se flere oplysninger på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Pladstyper:

I børnehaven er der fire forskellige pladstyper:

 • Op til 30 timer ugentligt
 • Op til 40 timer ugentligt
 • Op til 45 timer ugentligt
 • Op til 46 timer ugentligt

Vores komme/gå system.

Tjek ind/ud

Du skal som forældre tjekke dit barn ind og ud hver morgen og eftermiddag på en touch skærm, der hænger ved indgangen, så personalet altid har overblik over, hvilke børn der er i institutionen. Det er dog stadig vigtigt altid at sige goddag og farvel til en voksen. Forældre kan via smartphone eller PC melde deres barnet fri/syg, læse beskeder og se billeder.

Kontaktoplysninger:

Første gang i logger på systemet hjemmefra skal I tjekke om alle kontaktoplysninger er korrekte. Hvis der er oplysninger som skal ændres eller fjernes, kan I gøre det på Den Digitale Pladsanvisning på kommunes hjemmeside. Husk at indtaste jeres telefonnumre i Aula (begge forældre), således at vi hurtigt og nemt kan komme i kontakt med jer. (vores iPhones er koblet sammen med Aula-registreringen).

Billeder:

I Vinderslev Børnegård vil vi løbende lægge billeder på Aula fra forskellige aktiviteter, ture eller hverdagssituationer. Disse billeder vil I kunne se både på Aula-skærmen i institutionen og på jeres smartphone/PC. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at videreformidle/offentliggøre billeder fra børnehaven på sociale medier og lign.

Beskeder:

Personalet har mulighed for at sende korte beskeder, skrive et opslag eller tilføje et dokument på Aula, som bliver vist når I tjekker ind/ud. Forældre skal fortsat benytte sig af sms hvis I har beskeder til personalet i løbet af dagen. Dette er for at sikre at beskederne når frem til den rette modtager. Ved særlige vigtige beskeder skal I selvfølgelig ikke tøve med at ringe.

Oprettelse:

Første gang I bruger Aula hjemmefra skal I logge på aula.dk med jeres NemID. Få Aula på din smartphone ved at oprette smartphone login og installere Aula forældre-app.

Husk at Aula ikke skal være i stedet for den daglige dialog med din institution, men aflaste personalet, så de har mere tid til dit barn.

Kostpolitik for Vinderslev Børnegård.

Mad har stor betydning for børns trivsel og læring, og mange af vores børn indtager halvdelen af deres daglige mad i institutionen, så derfor prioriteres kosten højt.

Børnehuset vil gerne være med til at skabe gode rammer for måltidet, samt medvirke til grundlæggende gode og ernæringsrigtige spisevaner.

Det betyder blandt andet at, det pædagogiske personale spiser sammen med børnene, og er behjælpelig med at vække nysgerrighed og mad-mod. Vi støtter op om god bordskik, hvor børnene lærer at sende videre, spise med kniv og gaffel og øve sig i selv at smøre sin mad.

Økologi

Vi følger regeringens og Silkeborg kommunes mål om at være økologiske i det omfang økonomien tillader, og Vindeslev Børnegård har det økologiske spisemærke i sølv, hvilket vil sige, at vores økologi % skal ligge mellem 60 og 90 %. Vores ambitiøse mål er at have en økoprocent over 80 %

Den kostansvarlige har ansvaret for den del.

Allergi

Børn med lægedokumenteret allergi eller sygdom vil blive forsøgt håndteret i samarbejde med forældrene.

Allergener i maden kan dokumenteres ved henvendelse i køkkenet.

Kostpolitik

 1. Vi sparer på sukkeret og erstatter i en del tilfælde sukkeret med æbler, -Stevia eller honning
 2. Vi sparer på saltet, så børnene vendes til et lavere saltforbrug
 3. Vi sparer på de mættede fedtstoffer, og benytter overvejende plantefedtstof samt olier
 4. Vi drikker vand til måltiderne
 5. Vi spiser fuldkornsbrød og – pasta
 6. Vi spiser varieret, med årstidens frugt og grøntsager + (Naturalier fra vores egen køkkenhave).

Der tilbydes i løbet af dagen

Morgenmad kl. 6.30-7.30:

 • Rugbrød,
 • havregrød
 • havregryn
 • smør, - ost og marmelade.

Formiddagsmad+ samling Kl. 9.00

 • Groft brød med pålæg
 • Knækbrød
 • Ris-kager
 • Gnavegrønt eller frugt

Frokostmåltid kl. 11. (Madplan hænger ved Day Care-skærmen.)

Rugbrød med:

 • Makrel, -torskerogn, -laksepate`
 • banan, - rosiner, - æbler
 • æg, - leverpostej, samt kødpålæg
 • små lune retter + Grød-dage.
 • Forskellige supper
 • Middagsretter med kartofler, -ris eller pasta.
 • Fingergrønt eller salat + syltede grøntsager

Eftermiddagsmåltid kl. 14.

 • Hjemmebagt brød, - knækbrød eller grove kiks.
 • Frugtgrød
 • Drikkeyoghurt
 • Frisk frugt eller grønt, som forældrene selv medbringer
 • Hyldebær eller solbærdrik
 • Kakao

Børn i køkkenet

Børnene hjælper til i køkkenet på skift i det omfang det kan lade sig gøre. De lærer de gældende hygiejneregler at kende. De har altid forklæde på, og de får lov til at hjælpe ved mad-produktionen, under opsyn. De tilegner sig viden om håndtering af køkkenredskaber.

De lærer at håndtere madvarer og rette an på tallerkener.

Temadage den sidste onsdag i hver måned

Fødselsdagsbørnene i den pågældende måned giver forslag til et tema og en festmiddag. Sammen med fødselsdagsbørnene og deres pårørende forberedes dagens frokostmiddag i samarbejde med den kostfaglige.

agurk

Vi har et rigtig godt samarbejde med dagplejen i Vinderslev og vi ønsker de bedste overgange for børnene. Fra 1. august 2017 har vi startet gæstehus op i børnehaven. Det betyder, at når dagplejerne holder fri, ferie eller er på kursus har børnene mulighed for at blive passet i børnehaven og indgå i vores dagligdag. Det skaber tryghed for jer forældre og ikke mindst for børnene når de skal starte i børnehaven.

Læs Folder om gæsteordningen

Her kan du se hvad der skal ske hele året i Vinderslev Børnegård.

Fastelavn

Vi holder fastelavnsfest for hele børnehaven. Alle børn møder udklædte og vi holder tøndeslagning i de enkelte grupper med kåring af kattekonge og kattedronning. I er som forældre meget velkomne på dagen. Forældrene hjælper os med at bage fastelavnsboller, som vi nyder efter kåringen.

Falkedag:

I juni måned afholder vi falkedag, hvor vi får hjælp til at ringmærke vores tårnfalkeunger. Det er en meget festlig dag, som vi er utrolig stolte af i børnehaven. Forældre, bedsteforældre, dagplejerne, skolen og plejehjemmet bliver inviteret.

Høstfest:

Hvert år i september måned holder vi høstfest. Denne dag er der som regel optræden fra børnene og boder i haven. Det er en skøn dag, hvor vi nyder fællesskabet. Hver familie medbringer et ret svarende til det antal personer de er i familien. Alle retter bliver en del af en stor og meget indbydende buffet. Forældregruppen står for salg af drikkevarer og kaffe og kage.

Bedsteforældredag:

Der er bedsteforældredag i juni måned. Bedsteforældrene inviteres til at tilbringe en formiddag sammen med deres barnebarn. De sidste par år, har hvert barn haft en blomst med, som de har plantet med deres bedsteforældre på vores legeplads. Børnehaven tilbyder i løbet af dagen boller, saftevand og kaffe.

Juleafslutning:

Begge grupper følges til julegudstjeneste i Vinderslev kirke. Dagen afsluttes med risengrød i børnehaven.

Flagermusgruppen går nogle år Luciaoptog for deres forældre, hvorefter der er kaffe i børnehaven.

Forældrekaffe:

Cirka 3 gange om året holder vi forældrekaffe, hvor i som forældre kan komme og få en kop kaffe i forbindelse med i henter jeres barn.

Børnene i børnehaven er delt i to børnegrupper:

Vores mindste børn er i mejsegruppen og vores ældste børn er i flagermusgruppen. Begge grupper befinder sig i det samme hus. Vi er meget bevidste om at følge barnets spor hvilket giver børnene mulighed for at lege på tværs af alder og gruppe. 

Børnegrupper - 854x480

Et godt forældresamarbejde er af stor betydning og er rigtig vigtigt for Vinderslev børnegård. For at give barnet en optimal tid i institutionen er det vigtigt at der er et godt, trygt og tillidsfuldt samarbejde omkring hvert enkelt barn. Vi ønsker at forældrene skal føle sig velkomne i huset og at de lærer både personale, andre forældre og børn at kende.

I det hele taget ser vi gerne at forældrene har et deltagende perspektiv på at være i huset; som værende en del af et fællesskab med alle der færdes i huset og deltage aktivt i det liv, der er en stor og vigtig del af det enkelte barns verden.

For at personalet kan give barnet den bedste dag i institutionen, er det vigtigt for os, at I som forældre fortæller, hvis der sker forandringer i hjemme, dette kan være både familiært og små ting, som er med til at fylde barnets tanker. Her er det vigtigt, at personalet kan træde ind og snakke med barnet omkring det der påvirker det. Vi som personale vil have en bedre forståelse for, hvorfor barnet er ked af det og måske mere stille end det plejer, og herved kan vi hjælpe barnet med at få en god dag i børnehaven.

For at gøre barnet trygt i hverdagen, er det for os vigtigt at få den daglige dialog omkring hvordan dagen er gået, samtidig mener vi også, at det er vigtigt for børnene, at de kan se, at I som forældre og vi som personale også kan snakke sammen omkring ting der ikke vedrører barnet og børnehaven, at de kan se os pjatte sammen indimellem.

Er der snakke vedrørende barnet er det vigtigt for os, at de ikke foregår i garderoben, hvis barnet eller andre børn og forældre er til stede. Her vil vi finde et tidspunkt, hvor vi kan tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe barnet bedst muligt.

Hvis jeres barn er ked af det ved aflevering er I altid velkommen til at ringe i løbet af dagen for at høre hvordan det går.

Vi vil i løbet af de første tre måneder indkalde jer til en samtale omkring barnets start i børnehaven. Her skal barnet ikke deltage.

En gang om året afholder børnehaven et forældremøde, her er der fælles orientering eller et oplæg. Afslutningsvis vil der være mulighed for, at vi drøfter stort som småt.

Personalet er via deres ansættelse pålagt udvidet oplysningspligt i forhold til de sociale myndigheder og vi er underlagt tavshedspligt.

Intet omkring jeres barn foregår uden jeres viden og accept. Vi vil derfor altid kontakte jer, hvis der er noget i forhold til jeres barn som bekymrer os. Uden jeres hjælp kan vi ikke hjælpe jeres barn. Vi deler i fællesskab vores bekymring og hvad vi eventuelt kan gøre ved den. Nøgleordene i samarbejdet er derfor åbenhed, gensidig tillid og respekt.

Det er af stor betydning for barnets trivsel og tryghed, at barnet oplever, at forældre og medarbejdere samarbejder positivt omkring barnet.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Vinderslev.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn