Daginstitutionen Blicheregnen

Vi er 4 børnehaver, beliggende i landsbyerne Sjørslev/Demstrup, Vinderslev, Thorning og Vium/Hvam.

Alle 4 områder er kendetegnet ved et aktivt og engageret lokalområde med skoler og fritidstilbud. Personalegrupper som arbejder løsningsorienteret og en vilje til at få ting til at ske.

Overordnet arbejdes der ud fra det inkluderende perspektiv og det betyder at vi har fokus på barnets muligheder for at føle sig som en aktiv deltager i børnefællesskabet. Det inkluderende perspektiv hjælper os med at få øje på de mekanismer, der gør at nogle børn kommer til at stå uden for fællesskabet – derfor er vi optaget af at skabe åbne og rummelige børnefællesskaber med plads til forskellighed.

Vi har fokus på tidlig indsats sammen med Jer forældre, hvor vi i samarbejde, finder barnets ressourcer og behov.

Udover at have fokus på et godt børnemiljø har vi et særligt øje for:

  • God og grundig indkøring til børnehaven
  • Sprogarbejde – læs mere via link til Silkeborg Kommunes sprog og læsestrategi
  • Multi-medie i børnehøjde – Læs mere via link
  • Gode og gennemarbejdede overgange mellem tilbud
  • At vi i fællesskab finder de bedste løsninger.