Børnehuset Thorning

Børnehuset Thorning ligger centralt i Thorning, tæt på marker og skov. Børnehaven er nabo til skolen og idrætspladsen.

I Børnehuset Thorning vægter vi trivsel og læring. Vi mener det er en forudsætning at den voksne sikrer at barnet får opfyldt individuelle behov i balance med fællesskabets behov. Vi arbejder med anerkendende pædagogik, det betyder at den voksne befinder sig i børnehøjde, lytter til børnene og lærer børnene at lytte til og respektere hinanden.

Vi lægger megen vægt på at skabe et læringsmiljø ud fra planlagte aktiviteter, men også at børnene har rum og tid i deres egen leg til at kunne danne venskaber og lære noget af og med hinanden. Vi har aktiviteter i de enkelte grupper, men også på tværs af grupperne. 

Børnehuset Thorning er normeret til 41 børn, som er fordelt på tre stuer. I den ene ende af huset er de 3 og 4 årige fordelt på to stuer. Disse to stuer har et tæt samarbejde i dagligdagen, og planlægger aktiviteter på tværs af stuerne. I den anden af huset har vi storbørns gruppen hvor de kommende skolebørn er samlet. Det er en værdi for os at alle tre grupper har flere fælles projekter i løbet af året.

Læs mere om Thorning

Inden barnet starter i Børnehuset, modtager barn og forældre et brev fra kontaktpersonen i Børnehuset, hvor der står, at barn og forældre kan komme på besøg og se børnehaven og hilse på personalet og de andre børn.

Kontaktpersonen er den, som primært hjælper barnet i gang med sit børnehaveliv. Opstår der noget ekstraordinært, skal det altid gå gennem kontaktpersonen.

Når barnet er startet:

Det er vigtigt, at et nyt barn får tid til at se børnehaven an og blive tryg ved de nye rammer og personaler, derfor er det vigtigt at give sig tid til at komme på besøg sammen med sit barn inden det starter i børnehaven.

På det første besøg vil forældre og barn blive vist rundt i børnehaven, og det videre forløb for indkøringen vil blive aftalt.

Det er en god ide at give barnet en langsom start i børnehaven med flere besøg sammen med far og / eller mor, og at barnet evt. efterfølgende prøver at være alene et par timer om formiddagen. Hvis det er muligt kan det være godt at give barnet nogle korte dage i starten.

I ER ALTID VELKOMNE TIL AT RINGE TIL BØRNEHAVEN OG HØRE, HVORDAN DET GÅR, HVIS BARNET HAR VÆRET KED AF DET VED AFLEVERINGEN.

Efter barnet har været i Børnehuset i 3 måneder, indkaldes forældrene til en samtale, hvor kontaktpersonen er deltager Ved denne samtale vil der være særlig fokus på barnets første tid i Børnehuset, barnets trivsel samt forældrenes oplevelse af hvordan det går.

Aula

Aula bruges i den daglige drift. I kan her meddele fravær, sygdom og ferie. Systemet bruges også til at registrere, når barnet kommer og går. Her kan I også  modtage beskeder og nyhedsbreve. Der findes en Aula-app, som vi anbefaler, at man installerer på sin telefon.

Sygdom og fravær

Det er af og til svært at vurdere hvornår jeres barn er for syg til at komme i børnehave. Ud over feber vil det være en vurderingssag.
Kan jeres barn indgå i leg og de planlagte aktiviteter på lige fod med de andre børn, kan de være i børnehaven. Vurderer vi at jeres barn er utilpas,
vil vi ringe efter jer. Det er derfor vigtigt at i altid har opdateret jeres telefonnumre hos os, både til arbejde og privat. Dette gøres via Daycare.

Medicin

 

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet udenfor det tidsrum, hvor børnene er i dagtilbud.

Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Skulle jeres barn have et specielt behov, kan vi tale om det.

Fødselsdage

Vi fejrer barnets fødselsdag i Børnehuset. Vi sætter flag frem og laver en gave med børnene.
Barnet kan eventuelt medbringe noget hjemmefra.
I er velkomne til at deltage.
Aftal med personalet 14 dage før, gerne tidligere, hvornår og hvordan I ønsker at fejre barnets fødselsdag. Vi fejrer ikke fødselsdage torsdage og fredage.

Dreng og pige på løbecykler

For os er det vigtigt, at barnet får en god og rolig start på dagen.

Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid og hvor mange ritualer afleveringen må kræve. Det er dog vores erfaring, at for et barn, som har svært ved at sige farvel, bliver afskeden mindre smertefuld, hvis den gøres kort. Grib altid fat i en af os, hvis vi skal hjælpe. Har barnet været ked af det ved afleveringen,
må I altid gerne kontakte os senere og høre, hvordan det går.

Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel, når I som forældre bringer og henter børnene. Børnehaven overtager ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen. Ligeledes er det vigtigt, at vi ved, at barnet er hentet. Er der lavet aftale om, at en anden end forældrene henter barnet, er det vigtigt, at der gives besked til stuen.

Kostordning 

Silkeborg kommune vedtog, i 2010 at starte madordning i alle daginstitutioner i kommunen.
Det blev kort efter lavet om, således at det nu er op til de enkelte forældrebestyrelser om de vil fra- eller tilvælge kostordningen.
I 2012 vedtog forældre i Børnehuset Thorning at indføre madordning. Denne madordning er en fuldkostordning.
En fuldkostordning indeholder alle måltider så længe barnet er i daginstitutionen.

Smiley

Indsæt - Se vores smiley fra Fødevarestyrelsen.

Børnehuset Thornings fuldkostordning indeholder:

Morgenmad mellem kl. 06.30 – 07.30.

Formiddagsmad ca. kl. 09.00.

Frokost/lun/varm ret kl. 11.00.

Eftermiddagsmad ca. kl. 14.00.

Særlige hensyn

Har Jeres barn brug for særlig kost, tilbydes dette, hvis der kan fremlægges lægedokumentation på allergi eller lignende.
I er velkomne til og komme med ris og ros, samt få udleveret opskrifter på dagens menu.
Har i spørgsmål omkring maden er i velkommen til at tage kontakt til køkkenet.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Thorning

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn